Truyện tranh: Oni Press Các bản phát hành mới cho ngày 24/05/2017

Truyện tranh: Oni Press phát hành mới vào thứ Tư, ngày 24 tháng 5 năm 2017, bởi Charles LePage.

Bunker Tập 4 TP, $ 19,99Letter 44 #33, $ 3,99

Xin lưu ý- không phải tất cả các tiêu đề này sẽ thực sự đến tất cả các cửa hàng. Vui lòng cho tôi biết nếu bất kỳ tên hoặc số nào sai. Sử dụng danh sách kiểm tra có thể in trong danh sách Comiclist để tạo danh sách mua sắm cho cửa hàng truyện tranh địa phương của bạn. Để tìm một cửa hàng truyện tranh địa phương, xin vui lòng duyệt danh sách chính của các cửa hàng thẻ truyện tranh & giao dịch. Kiểm tra GoCollect và sử dụng hướng dẫn giá truyện tranh gần thời gian thực của họ. Đăng ký qua email hoặc RSS.

© 1995-2017 Charles S. LePage. Công việc này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-Noncommial-Share Alike 3.0 Hoa Kỳ. Để xem một bản sao của giấy phép này, hãy xem hoặc gửi thư cho Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, Hoa Kỳ. Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng công việc này nên được chuyển đến Charles LePage tại Chuck@comiclist.com.

Đọc và theo dõi các bản phát hành mới nhất từ ​​Oni Press:

Đọc và theo dõi các tin tức mới nhất từ ​​Oni Press:

Chia sẻ cái này:
Đăng lại

Reddit
Twitter

LinkedIn
Tumblr

Telegram
Pinterest

Facebook
Túi

WhatsApp

Như thế này:
Thích tải …

Có liên quan

Truyện tranh: Oni Press Các bản phát hành mới cho 09/07/202222Comiclist: Oni Press Các bản phát hành mới cho Thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 2022, bởi Charles LePage. Aggretsuko ra bữa trưa #2 (của 4) (bao gồm một ngôi sao abigail), 3,99 đô la Aggretsuko ra bữa trưa #2 (của 4) Kaijumax Tập 6 mùa
Ngày 5 tháng 9 năm 2022in “Truyện tranh”

Truyện tranh: Oni Press Các bản phát hành mới cho 01/25/2017comiclist: Oni Press Các bản phát hành mới cho Thứ Tư, ngày 25 tháng 1 năm 2017, bởi Charles LePage. Thư 44 #29, $ 3,99 Thư 44 Tập 4 Saviors TP, $ 19,99 Rick và Morty #22 (Cover A CJ Cannon), $ 3,99 Rick và Morty #22 (Cover B Kory Bing), $ 3,99 không gian
Ngày 23 tháng 1 năm 2017in “Truyện tranh”

Truyện tranh: Oni Press Các bản phát hành mới cho 04/22/202222Comiclist: Oni Press Các bản phát hành mới cho Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022, bởi Charles LePage. Đại lý của S.L.A.M. TP, 12,99 đô la nam giới đã mở rộng phiên bản TP, 19,99 đô la Orc trong không gian Tập 2 TP, 15,99 đô la Rick và Morty Infinity Hour #2 (của 4)
Ngày 25 tháng 4 năm 2022in “Truyện tranh”

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.