Bài đăng này được nộp theo: Trang chủ nổi bật, Phỏng vấn và cột Roger Langridge của Snarked! Roger Langridge là nhà phát triển của Fred the Clown và Knuckles the Madovolent Nun, ông đã viết và vẽ Boom! Studios, The Muppet Show Comic Book, và đã viết Marvel, Thor: The Mighty Avenger. Dự án […]

Bài đăng này được nộp theo: Trang chủ nổi bật, Phỏng vấn và cột KC Carlson Một cột KC của KC Carlson Tám ngày một tuần: Những năm lưu diễn Tôi đã xem bộ phim tài liệu tuyệt vời này về The Beatles có tên là tám ngày một tuần: những năm lưu diễn. Bộ […]

Bài đăng này được nộp theo: Trang chủ nổi bật, Phỏng vấn và cột Robert Greenberger bởi Robert Greenberger Sê -ri Flash luôn là về Di sản, kể từ khi Barry Allen ra mắt trong Showcase #4 khi anh thừa nhận anh là một fan hâm mộ của Flash Comics và thậm chí đã thu […]