10 lý do nữa Tôi thích LED Zep Cover

1. Toàn bộ tình yêu Lotta (acoustic, phiên bản trực tuyến)

2. Xin chào, tôi có thể làm gì?-Giữ ổn định. Có khả năng là bìa tồi tệ nhất của một ban nhạc xuất sắc, từng có.

3. Màu xám da đen david màu xám

4. Stairway to Heaven-Rodrigo y Gabriela

5. Toàn bộ lotta tình yêu/cảm ơn bạn-Tori Amos

6. Ocean-oulive

7. Stairway to Heaven-Neil Pepper

8. Dazed cũng như ổ đĩa đồi-rose bối rối

9. Kinh nghiệm salsa toàn bộ lotta loy

10. Giảm nó giống như nó có toàn bộ Lotta LED Zep-Snoop Dogg. Nhiều khả năng là một trong những lần nghiền ưa thích mọi thời đại của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.