Ứng cử viên-một cuộc sống mới

Ứng cử viên: Indie Pop từ NYC rất tốt cho một tính năng trên một trong những blog của Big Big Tame Big. Nếu tôi thích chúng, điều đó cũng làm cho một người tham gia? Hay chỉ là một con mèo sao chép?

Chà, nó rất tốt nếu bạn gọi tôi là người tham gia. Tôi nghĩ những anh chàng này khá tuyệt

Một cuộc sống mới (mp3)

Bandcamp, nơi bạn có thể phát trực tuyến hoặc mua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.