Earl Grey của Woman Ray

Tuy nhiên, họ hát bằng tiếng Anh!

Nhóm nhạc pop toàn nữ này Sing Light, Airy, cũng như những giai điệu pop tuyệt vời với những bản hòa âm đáng yêu và họ làm điều đó với giọng Anh mạnh mẽ. Tôi đã sử dụng cho các ca sĩ không có giọng trong bài hát, đến nỗi tôi phát hiện ra điều đó quyến rũ.

Tốt đẹp!
Earl Grey by Woman Ray

Leave a Reply

Your email address will not be published.