Tribute Album of the Week

Ba cống phẩm vui nhộn mà tôi đã nghe gần đây:

MF Bloo bày tỏ lòng kính trọng với MF Doom trên chiếc mới của mình. Nó tốt!
Mf bloo của bloo x tiếng Tây Ban Nha chạy
Và một khoản chi phí héo úa:
Chill Withers (Bill Withers-Tribute EP) của Chill-Ill
Và cuối cùng không kém phần quan trọng, Marissa Nadler đưa ra một bản cover EP.
Bao gồm 3 bởi Marissa Nadler

Leave a Reply

Your email address will not be published.