Tin tức về công cụ

Ấn phẩm này được nộp theo:

Trang chủ nổi bật,
Tin tức cửa hàng bán lẻ Westfield

*Marvel cuối cùng đã tiết lộ thêm một Jane Austen Thích ứng & Sensiblity #1 cho tháng 5;

*Khối bơi dành cho người lớn trên mạng hoạt hình sẽ thêm một giờ nữa của lập trình vào năm 2011;

*Dark Equine đang thực hiện một bức tượng trang Bettie hoàn toàn mới dựa trên tác phẩm nghệ thuật của Dave Stevens quá cố;

*Trong các tin tức tượng khác, DC đã tiết lộ một bức tượng Michael Keaton là Batman;

*Câu lạc bộ hành tây AV vừa mới kiểm tra một số bản phát hành truyện tranh gần đây bao gồm Mike Oeming, God Complex; Bộ sưu tập bìa cứng Rocketeer mới của IDW cũng như sự khởi chạy lại của sức mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.