Đài phát thanh Moscow-Magical Dirt

Giống như nhạc rock and roll mạnh mẽ và dữ dội của Blues? Sau đó xem album thứ tư của Radio Moscow, Magical Dirt. Thật tuyệt vời.

Ngày chuyến đi châu Âu:
Ngày 4 tháng 6 fr Paris Glazart
Ngày 6 tháng 6 DK Copenhagen Loppen
Ngày 7 tháng 6 SW Goteborg TruckStop Alaska
Ngày 8 tháng 6 DK Aalborg Fryd 1000
Ngày 10 tháng 6 LX Luxenbourg Rockbox
Ngày 11 tháng 6, Torino Spazio 211
Ngày 12 tháng 6 IT Roma init
Ngày 13 tháng 6, đó là Lễ hội Siena L hèArs
Ngày 14 tháng 6, Mentova Rocka ‘Nát Roll Festival
(Ngày chuyến đi của Hoa Kỳ sẽ sớm được công bố)

Thì

Leave a Reply

Your email address will not be published.