Chúc mừng sinh nhật da Tuscadero

Suzi Quatro sinh ngày 3 tháng 6 năm 1950.

Cô ấy đã hiểu rõ nhất vì là da Tuscadero vào những ngày hạnh phúc, tuy nhiên cô ấy cũng đã hát Stumblin, trong một bản nhạc pop tuyệt vời, với Chris Norman (của ban nhạc nghe đơn giản) làm các phần nam của Duet.

Hãy để ăn mừng sinh nhật của cô ấy với một vài bản cover

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.