G. Thích cũng như cover nước sốt đặc biệt

Bất kỳ cá nhân nào khác đào G. Tình yêu? Tôi đã thấy họ trực tuyến một lần, ở SF. Hoàn toàn tuyệt vời ban nhạc.

Đây là những chiếc G ưa thích của tôi như bìa trên Etree.

Gỗ Na Uy (Beatles)

Đồ uống lạnh/Gin cũng như nước trái cây (Snoop Dogg)

Thông cảm cho những viên đá lăn ma quỷ

Gimme Một số Lovin xông (Stevie Windwood)

Đi bộ về phía hoang dã (Lou Reed)

Don Tiết tin hai lần, tất cả lý tưởng (Bob Dylan)

Mùa Phù thủy (Donovan)

50 Phương pháp rời khỏi người đam mê của bạn (Paul Simon)

Bia kỳ lạ (kem)

Tại sao don lồng chúng tôi làm điều đó trên đường (Beatles)

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.